नेपाली निर्माण कामदार यूनियनका अध्यक्षसँग अन्तर्वार्ता

Print
AddThis Social Bookmark Button

{flv img="interview_construction_worker_union_chairman.jpg" width="615" height="400"}interview_construction_worker_union_chairman{/flv}